કોરોનાના સૌથી પ્રથમ વખત ભારતમાં મળેલો સ્ટ્રેન ‘ડેલ્ટા વેરિઅન્ટ’ ગણાશે, WHOએ કર્યુ નામકરણ

Cupcake ipsum dolor sit amet. Chocolate bar topping ice cream. Toffee tiramisu icing croissant marzipan candy canes I love sesame snaps powder.

બ્લેક ફંગસનો અજીબો-ગરીબ કેસ સામે આવ્યો, ડોક્ટરો પણ આશ્ચર્યમાં

Cupcake ipsum dolor sit amet. Chocolate bar topping ice cream. Toffee tiramisu icing croissant marzipan candy canes I love sesame snaps powder.

જી-7 દેશોને ચીનની ચેતવણી, “હવે મુઠ્ઠીભર દેશો વિશ્વનું ભાગ્ય નક્કી કરતા નથી”

Cupcake ipsum dolor sit amet. Chocolate bar topping ice cream. Toffee tiramisu icing croissant marzipan candy canes I love sesame snaps powder.